USG

Unikalna funkcja USG Doppler

Technologie ultradźwiękowe i dopplerowskie rozwinęły się ogromnie w ostatnich latach. Technologie dopplerowskie, które wykorzystują efekt Dopplera do tworzenia diagnostycznego obrazowania ruchu płynów ustrojowych i tkanek, stały się bardzo ważnym testem diagnostycznym stosowanym w leczeniu wielu schorzeń. W Stanach Zjednoczonych technologia Dopplera jest często stosowana do oceny czynności płuc u pacjentów z rozedmą płuc, przewlekłą niedrożnością dróg oddechowych i niektórymi chorobami układu oddechowego. Ultrasonografia jako narzędzie diagnostyczne do oceny czynności płuc zrewolucjonizowała opiekę medyczną i pielęgniarską.

Badanie ultrasonograficzne i dopplerowskie (UV) jest wykorzystywane w wielu nieinwazyjnych badaniach oceniających przepływ krwi, wielkość narządów, temperaturę, ból, obrzęk i inne oznaki życiowe. Na przykład skanowanie dopplerowskie w podczerwieni lub skanowanie ICT mierzy ilość czasu (czas w funkcji czasu), przez który wiązka obrazu przechodzi przez pacjenta. Mierząc czas, przez jaki przechodzi wiązka, można określić wielkość zniekształcenia dopplerowskiego. Rezultatem jest dokładne oszacowanie normalnego ciśnienia, które można wykorzystać do postawienia diagnozy wielu problemów zdrowotnych. Jest to również powód, dla którego to narzędzie diagnostyczne jest stosowane w ocenie pacjentów z chorobami płuc, takimi jak rozedma.

Główną funkcją przyrządu Dopplera jest pomiar odchylenia wiązki elektronów (fal świetlnych) od zewnętrznego źródła od obiektu. Ma zakres wykrywania częstotliwości do 250 MHz. Zasięg jest mierzony, gdy Doppler jest dilakanem, parametrem mierzącym odchylenie fal świetlnych emitowanych przez źródło zewnętrzne względem źródła wewnętrznego. Do określenia fazy fali odbitej o niskiej częstotliwości używa się najlepszej częstotliwości dylakanu. Doppler to częstotliwość dilakana, mierzona w pozycji leżącej. W trakcie badania pacjent nie powinien się ruszać, z wyjątkiem kilku minut, gdy skaner dopplerowski jest włączony.

Inicjatywa używana do określania normalnego ciśnienia w kanałach powietrznych nosi nazwę PNSTS lub Pagerank Number System. Jest to zautomatyzowany proces polegający na generowaniu wartości numerycznej zwanej PNSTS przy użyciu algorytmów usg doppler matematycznych. Pierwszy algorytm został opracowany przez dr Karla G. Eberta, profesora z University of Iowa, na podstawie analizy danych zaczerpniętych z badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia w 1965 roku. Drugi algorytm został opracowany przez dr Mortimera Kaplana, profesora z Harvard School of Public Health. Obie te metody są używane w regularnych badaniach PNSTS i okazały się bardzo dokładne.

Aparat USG Doppler zamocowany jest na płaskiej cewce umieszczonej wewnątrz jamy brzusznej.

Sonda jest podłączona do monitora, który wkłada się do jamy brzusznej, a do analizy danych służy komputer. Stwierdzono, że metoda oparta na PNSTS jest bardzo dokładna. Wysoko wyszkolony pracownik posiadający kwalifikacje do pomiaru ciśnienia krwi może określić normalne ciśnienie krwi bez konieczności odczytywania danych medycznych z urządzenia. Porównuje się to z metodą ręczną, która wymaga odczytu ciśnienia krwi z monitora przez przeszkolony personel.

Instrument USG Doppler to w zasadzie dwuwymiarowy przetwornik ultradźwiękowy, który posiada system detekcji oparty na teorii Dopplera. Teoria Dopplera została nazwana na cześć niemieckiego lekarza, który uczynił ją sławną. Teoria opiera się na różnicy prędkości dźwięku między uszami osoby cierpiącej na nadciśnienie i osoby bez nadciśnienia. Wyniki pokazują, że Doppler przesuwa się szybciej w uszach chorego niż poza ciałem.

Aparat USG Doppler ma również wiele innych zalet. Urządzenie może służyć do pomiaru ciśnienia krwi u pacjenta nieprzytomnego lub niezdolnego do mówienia, dzięki czemu jest bardziej wydajne niż inne metody monitorowania. Może również mierzyć hemoglobinę i wysycenie tlenem pacjenta, a także jego ciśnienie krwi. Ponieważ może mierzyć ciśnienie krwi w różnych temperaturach, może być używany w laboratoriach i szpitalach weterynaryjnych do monitorowania pacjentów w głębokim śnie. Niektórzy twierdzą nawet, że latem Doppler może wykryć udary cieplne spowodowane zmianami temperatury w pomieszczeniu.

Oprócz używania Dopplera do sprawdzania ciśnienia krwi i tętna, sprzęt ten jest używany w wielu innych procedurach. Na przykład może być stosowany do diagnozowania chorób związanych z przerostem prostaty, takich jak BPH (łagodne zapalenie otrzewnej) i infekcje pęcherza. Dzieje się tak, ponieważ sprzęt rejestruje ciśnienie krwi przepływającej do i z pęcherza przez odbytnicę. Właściciele zwierząt, którzy mają kota cierpiącego na nietrzymanie moczu u kotów, powinni również poprosić o urządzenie, które pomoże im dowiedzieć się, czy ich zwierzę cierpi na BPH lub inną infekcję dróg moczowych.

Please Post Your Comments & Reviews

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *